สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   59  
2 Nov 2021   43  
3 Nov 2021   44  
4 Nov 2021   63  
5 Nov 2021   64  
6 Nov 2021   47  
7 Nov 2021   49  
8 Nov 2021   48  
9 Nov 2021   38  
10 Nov 2021   56  
11 Nov 2021   48  
12 Nov 2021   46  
13 Nov 2021   40  
14 Nov 2021   47  
15 Nov 2021   43  
16 Nov 2021   63  
17 Nov 2021   42  
18 Nov 2021   46  
19 Nov 2021   50  
20 Nov 2021   47  
21 Nov 2021   41  
22 Nov 2021   57  
23 Nov 2021   51  
24 Nov 2021   63  
25 Nov 2021   37  
26 Nov 2021   44  
27 Nov 2021   50  
28 Nov 2021   45  
29 Nov 2021   49  
30 Nov 2021   53