สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   18  
2 Aug 2020   19  
3 Aug 2020   27  
4 Aug 2020   33  
5 Aug 2020   34  
6 Aug 2020   37  
7 Aug 2020   30  
8 Aug 2020   24  
9 Aug 2020   34  
10 Aug 2020   20  
11 Aug 2020   29  
12 Aug 2020   25  
13 Aug 2020   31  
14 Aug 2020   42  
15 Aug 2020   32  
16 Aug 2020   18  
17 Aug 2020   31  
18 Aug 2020   29  
19 Aug 2020   28  
20 Aug 2020   27  
21 Aug 2020   28  
22 Aug 2020   21  
23 Aug 2020   29  
24 Aug 2020   32  
25 Aug 2020   27  
26 Aug 2020   27  
27 Aug 2020   27  
28 Aug 2020   32  
29 Aug 2020   55  
30 Aug 2020   44  
31 Aug 2020   16