ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +662 1170 913-4

บทความ

ลักษณะเด่นของวาล์วแต่ละชนิด

วาล์วแต่ละชนิด มีลักษณะทีแตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งได้ตามการใช้งาน

รูปแบบของปั๊มและการเลือกใช้งาน

ปั๊มมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ซึ่งควรเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

หน้าที่ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในระบบทำความร้อนทำหน่าที่แยกตัวกลางของไหลสองชนิด

Rotary Lobe Pump คืออะไร

Rotary Lobe Pump เป็นปั๊มอัตราการไหลคงที่ ซึ่งภายในมีชิ้นส่วนที่หมุนได้ เพื่อทำการตักหรือตวงของเหลว

หน้าที่ของปะเก็นเพลทฮีท

ปะเก็นเพลทฮีทอยู่รอบๆแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันการรั่วออก บังคับทิศทางของการไหลของของไหล

บริการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม

ระบบลำเลียงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ชิ้นงาน จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้สายพานลำเลียง

Showing 1 - 6 of 13 results