ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +662 1170 913-4

บทความ

ลักษณะเด่นของวาล์วแต่ละชนิด

วาล์วแต่ละชนิด มีลักษณะทีแตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งได้ตามการใช้งาน

รูปแบบของปั๊มและการเลือกใช้งาน

ปั๊มมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ซึ่งควรเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

หน้าที่ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในระบบทำความร้อนทำหน่าที่แยกตัวกลางของไหลสองชนิด

หน้าที่ของปะเก็นเพลทฮีท

ปะเก็นเพลทฮีทอยู่รอบๆแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันการรั่วออก บังคับทิศทางของการไหลของของไหล

Rotary Lobe Pump คืออะไร

Rotary Lobe Pump เป็นปั๊มอัตราการไหลคงที่ ซึ่งภายในมีชิ้นส่วนที่หมุนได้ เพื่อทำการตักหรือตวงของเหลว

Showing 1 - 6 of 5 results